2 (2), 2010


Arş. Gör. Meftune ÖZBAKIR & Doç.Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU
Pazarlamaya Sürdürülebilirlik Çerçevesinden Bakış ve Bir Örnek Olay Analizi


Yrd. Doç. Dr. Saim Saner Çiftyıldız
Tüketici İlgisinin Marka Bağlılığı ve Öncelleri Arasındaki İlişkiye Etkisi: İstanbul İli Örneği


Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN & Öğr. Gör. Mustafa Halid KARAARSLAN
Mağaza İçerisinde Tüketicinin Kararını Yönlendiren Kişilerin Etkisinin Senaryo Yöntemi ile Ölçülmesi


Arş. Gör. Dr. Elif ASLAN
Tersine Toplumsallaşma Hipotezinin Kavramsal Olarak İncelenmesi ve Ergenlerin Ailelerin Teknolojik Ürün Satın Alımı Sürecine Etkileri