EDİTÖR VE DANIŞMA KURULU


EDİTÖR

 Prof. Dr. Ömer TORLAK, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

        Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ömer TORLAK, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Prof. Dr. Talha D. HARCAR, Penn State University

Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

        Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Behçet Yalın ÖZKARA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

DANIŞMA KURULU

Şafak AKSOY Akdeniz Üniversitesi
   
Remzi ALTUNIŞIK Sakarya Üniversitesi
   
Doğan Yaşar AYHAN Başkent Üniversitesi
   
Muazzez BABACAN Dokuz Eylül Üniversitesi
   
Michael J. BAKER University of Strathclyde
   
Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
   
Michael BASIL University of Lethbridge
   
Muzaffer BODUR Boğaziçi Üniversitesi
   
Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi
   
Şebnem BURNAZ İstanbul Teknik Üniversitesi
   
Emrah CENGİZ İstanbul Üniversitesi
   
Sameer DESPHANDE Griffith University
   
B. Zafer ERDOĞAN Anadolu Üniversitesi
   
Nihat ERDOĞMUŞ Yıldız Teknik Üniversitesi
   
Murat FERMAN Beykent Üniversitesi
   
Ercan GEGEZ Altınbaş Üniversitesi
   
Güliz GER Bilkent Üniversitesi
   
Sahavet GÜRDAL Emekli Öğretim Üyesi
   
Talha D. HARCAR Penn State University
   
A. Fuat FIRAT The University of Texas Rio Grande Valley
   
Jeffrey E. JOHNSON St. Mary's University
   
Mehmet KARAKAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi 
   
Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri Üniversitesi 
   
Bahtışen KAVAK Hacettepe Üniversitesi 
   
İsmail KAYA  Biruni Üniversitesi
   
Erdener KAYNAK  Penn State University 
   
İbrahim KIRCOVA  Yıldız Teknik Üniversitesi
   
Philip J. KITCHEN ESC Rennes
   
Akın KOÇAK Ankara Üniversitesi
   
A. Mesud KÜÇÜKKALAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
   
Canan MADRAN Dokuz Eylül Üniversitesi 
   
T C MELEWAR Middlesex University
   
Abdullah OKUMUŞ İstanbul Üniversitesi
   
Mustafa ORÇAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
   
Şuayıp ÖZDEMİR Afyon Kocatepe Üniversitesi 
   
Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi
   
Sevgi Ayşe ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi
   
Mahmut PAKSOY İstanbul Kültür Üniversitesi 
   
Metin TOPRAK İstanbul Üniversitesi
   
Cevahir UZKURT KOSGEB
   
Celalettin VATANDAŞ Süleyman Demirel Üniversitesi
   
Cengiz YILMAZ ODTÜ