Son Sayı


13 (1), 2021
Nezahat EKİCİ
Tüketimin Antropolojisi Kitap Eleştirisi: Douglas, Mary ve Isherwood, Baron (1999). Tüketimin Antropolojisi (Çev. Erden Atilla Aytekin), Dost Kitabevi: Ankara. ISBN: 975-7501-60-31


Rıdvan KOCAMAN
Charity in Islamic Societies Kitap Eleştirisi: Singer, Amy. (2008). Charity in Islamic Societies. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-82164-3


Hasan GÖĞCE & Fırat ÖZBERK
Üniversitelerin Marka Bileşenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma


Umut KEMEÇ & Hale Fulya YÜKSEL
The Relationships among Influencer Credibility, Brand Trust, and Purchase Intention: The Case of Instagram


Umut KUBAT DOKUMACI & Rudaina MOHAMED
Sosyal Medyada Pazarlama Çabalarının Tüketici Tarafından Algılanmasının Marka İlişkilerine ve Ödeme İstekliliğine Etkisi


Aslıhan KIYMALIOĞLU & Serkan AKINCI
Ad Skepticism: How Does Its Interaction with Ad-Related Factors Affect Persuasion? Role of Celebrity Endorser and Argument Quality


Rümeysa ERKAN & Emin ERTÜRK
Harcama Gruplarına Göre Gelir Esneklikleri: Türkiye Örneği


Kurtuluş KARAMUSTAFA, Mustafa ÜLKER & Süreyya AKÇAY
Covid-19 Salgınına Bağlı Olarak Yiyecek ve İçecek Hizmet Süreçlerindeki Değişimler Üzerine Nitel Bir Araştırma


Oğuzhan AYDIN & Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Tüketici Utangaçlık Ölçeğinin Geliştirilmesi