YAZIM KURALLARI


1. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi; tüketici ve tüketim davranışlarını pazarlama, psikoloji, sosyoloji, iletişim, ekonomi, antropoloji, kültürel çalışmalar, tarih ve eğitim bilimleri gibi disiplinler açısından değerlendiren özgün makaleleri yayınlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanacak olan dergi, alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verir.

2. Dergiye gönderilecek makalelerde öncelik olarak Türkçe yazılmış olanlara verilmekle beraber, sınırlı sayıda İngilizce makalelere de yer verilecektir.

3. Yayına gönderilecek makalelerin aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde yayına kabul edilmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

4.  Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ile birlikte yazar/ların adı-soyadı, ünvanı, kurum, ve e-posta adresleri ile açık iletişim adreslerini içeren bilgiler, kimlik ve iletişim bilgileri başlığı altında ayrı bir sayfa olarak gönderilmelidir.

5. Makale metninde makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, 120 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler ile en fazla beşer adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime yer almalıdır. Makale metninde yazar/ların kimlik bilgileri yer almamalıdır.

6. Dergiye gönderilecek yazılar A4 ebadında kağıda, Times New Roman, 12 punto, 1,5 aralıkla, paragraf öncesi şekilde, metin, tablo ve şekiller, kaynakça ve ekler dahil 40 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmış olmalıdır.

7. Makalenin başlığı sağa yaslı, 14 punto, bold ve sadece ilk harfleri büyük yazılmış olmalıdır.

8. Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, başlıklar ve metin dahil olmak üzere soldan girinti yapılmamış olmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları aşağıdaki gibi belirlenmelidir:

Üstten  : 5 cm

Soldan : 3,5 cm

Alttan  : 5 cm

Sağdan : 3,5 cm

9. Metin içinde yer alacak tablo, şekil, grafik, harita vb.'lerinin de bu ölçüleri aşmayacak şekilde metin içine ortalanarak yerleştirilmiş olması ya da gerekiyorsa ekler bölümünde -metin sonunda- kaynakçadan hemen önce yer almış olması gereklidir.

10. Metin içindeki tüm şekiller ve grafikler sıra numarası ile (Şekil 1) kendi içinde ve şekil ya da grafiğin altında; tablolar ise yine kendi içinde numaralanmak üzere (Tablo 1) tablonun üzerinde numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, bold ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

11. Tablo, şekil ve grafiklerin varsa kaynakları; tablo, şekil ve grafiklerin hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Matematiksel ve istatistiksel simgeler Microsoft Office denklem düzenleyicisi ile hazırlanmalıdır.

12. Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır ve kaynakça aşağıda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

Metin İçi Atıf ve Kaynakça

Atıf ve kaynakça APA (American Psychological Association) kurallarına uygun olacaktır. Metin içinde yapılacak atıf ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu atıf sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki atıf ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

Dergi Makaleleri

Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı

[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2009: 45)]

Şentürk, R. (2009). Açık medeniyet ve sosyal içerme. Muhafazakar Düşünce, 6(21-22), 41-49.

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı

[Metin içinde atıf: (Tonta ve Ünal, 2005: 88)]

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56(1), 84-94.

Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı

[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach, 1993: 1120); Takip eden atıf: (Kernis ve diğerleri, 1993: 1130)]

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı

[Metin içinde atıf: (Lakic ve diğerleri, 2012: 3)]

Lakic, B., Arık, M., Aune, S., Barth, K. L., Belov, A. S., Borghi, S. …  Zioutas, K. (2012). Status and perspectives of the CAST experiment. Journal of Physics: Conference Series, 375(2), 1-4.  https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/375/1/022001

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan

[Metin içinde atıf: (Koç, 2002: 260)]

Koç, E. (2002). The impact of gender in marketing communications: The role of cognitive and affective cues. Journal of Marketing Communications, 8(4), 257-275. https://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993

Elektronik dergi makalesi: Ön baskı

[Metin içinde atıf: (Koç ve Altınay, 2007)]

Koç, E. ve Altınay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management. Elektronik ön baskı. https://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.003

Kitap ve E-Kitaplar

Kitap: Tek yazarlı

[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2014: 175)]

Şentürk, R. (2014). Açık medeniyet: Çok medeniyetli toplum ve dünyaya doğru. İstanbul: İz Yayıncılık.

Kitap: İki yazarlı

[Metin içinde atıf: (Page ve Stritzke, 2015: 88)]

Page, A. C. ve Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kitap: 3 yazarlı

[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Ranzijn, McConnochie ve Nolan, 2009: 66); Takip eden atıf: (Ranzijn ve diğerleri, 2009: 66)]

Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.

Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı 

[Metin içinde atıf: (Wolfe ve diğerleri, 2015: 120)]

Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J. ve Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Kitap: Farklı baskılar

[Metin içinde atıf: (Passer ve Smith, 2015: 77)]

Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2015). Psychology: The science of mind and behaviour (2nd ed.). North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education.

Kitap: Yazarı olmayan

[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]

The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.

Kitap: Tek Editörlü

[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]

Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.

Kitap: 2 veya daha fazla editörlü

[Metin içinde atıf: (Day ve Antonakis, 2012: 63)]

Day, D. V. ve Antonakis, J. (Ed.). (2012). The nature of leadership (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.

Kitap: Yazarı kurum olan

[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]

Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.

Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (ör. makale)

[Metin içinde atıf: (Groundwater-Smith, 2007: 135)]

Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence içinde (151-170. ss.). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.

Kitap: Çeviri

[Metin içinde atıf: (Rowley, 1996: 150)]

Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)

eKitap: Tüm kitap

[Metin içinde atıf: (Chisum, 2006: 77)]

Chisum, W. J. (2006). Crime reconstruction [Adobe Digital Editions]. Erişim adresi Ebook Library.

eKitap: Bir veri tabanından bölüm

[Metin içinde atıf: (Mitchell, 1913: 88)]

Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. W. A. White ve S. E. Jelliffe (Ed.), The modern treatment of nervous and mental diseases içinde (Cilt 1, 287-330. ss.). Erişim adresi PsycBOOKS.

Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma

[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]

Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964a). Calculating devices. London: John Murray.

Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964b). Graphs. London: Murray.

Kitap Bölümü

Basılmış kitap bölümü

[Metin içinde atıf: Onan ve Sennaroğlu, 2009: 69)]

Onan, K., Sennaroğlu, B. (2009). Comparative study of production control systems through simulation. N. Mastorakis, J. Sakellaris (Ed.), Advances in Numerical Methods içinde (67-78. ss.). New York ; London: Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76483-2_6

Sözlük / Ansiklopedi Maddeleri

Referans kitabı maddesi

[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary ve Pardee, 2007: 200)]

Keyormarsi, K., O’Leary, N. ve Pardee, A. B. (2007). Cell division. McGraw-Hill encyclopedia of science & technology içinde (9. bs., Cilt 3, 618-621. ss.). New York: McGraw-Hill.

eReferans kitabı maddesi

[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary & Pardee, 2014: 200)]

Pegrum, M. (2009). Keyormarsi, K., & Pardee, A. B. (2014). Cell division.McGraw-Hill encyclopedia of science & technologyiçinde. Erişim adresi AccessScience.

Web Kaynakları

Web Sayfası

[Metin içinde atıf: ((İbn Haldun Üniversitesi, 2017)]

İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. (2017). Yazar rehberi. Erişim adresi https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/about/submissions

Web sayfası: Yazarı olmayan

[Metin içinde atıf: (“All 33 Chile Miners,” 2010)]

All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, 13 Ekim). Erişim adresi https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

Basın bülteni

[Metin içinde atıf: (TÜİK, 2016)]

TÜİK (2016, Kasım). İşgücü İstatistikleri [Basın bülteni]. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24624

Tartışma forumu

[Metin içinde atıf: (Malissa, 2008)]

Malissa, A. (2008, October 2). Re: Egypt planning DNA test on 3,500 year old mummy

[Elektronik forum yorumu]. Erişim adresi https://www.topix.com/science/anthropology/ 2008/05/egypt-planning-dna-test-for-3-500-year-old-mummy

Blog

[Metin içinde atıf: (Çelik, 2011)]

Çelik, S. (2011, 21 Aralık). Dergilerin indekslenmesi ve etki faktörü (impact factor). [Web günlük postası] Erişim adresi https://www.sonmezcelik.net/2011/12/dergilerin-indekslenmesi-ve-etki.html

Elektronik mesaj listesi

[Metin içinde atıf: (Anderson, 2005)]

Anderson, O. (2005, June 2). Re: Psychology of terrorism [Electronic mailing list message]. Erişim adresi https://archives.econ.utah.edu/archives/theory-frankfurt-school/2005w22/msg00000.htm

Wiki

[Metin içinde atıf: (Sports psychology, t.y.)]

Sports psychology. (t.y.). The psychology wiki içinde. 2 Aralık 2008 tarihinde https://psychology.wikia.com/wiki/ Sports_psychology adresinden erişildi.

Ders Notu

Ders notu

[Metin içinde atıf: Saito, (2012)

Saito, T. (2012). Technology and me: A personal timeline of educational technology

[Powerpoint slides]. Erişim adresi https://www.slideshare.net/Bclari25/educational-technology-ppt

Tezler

Yayımlanmamış tez

[Metin içinde atıf: (Çelik, 1999: 141)]

Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye’de durum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, İstanbul.

Yayımlanmış tez

[Metin içinde atıf: (May, 2007: 67)]

May, B. (2007). A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus Publishing.

Elektronik tez: Elektronik veri tabanında arşivlenmiş

[Metin içinde atıf: (Rich, 1989: 55)]

Rich, P. D. (1989). The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools (Doktora tezi). Erişim adresi ProQuest Dissertations and Theses – UK & Ireland. (AAT 8918197)

Konferans Bildirileri

Basılmış konferans kitabında bildiri

[Metin içinde atıf: (Game, 2001: 350)]

Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (3-12. ss.). Sydney: Springer.

Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan

[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]

Doğdaş, T. ve Akyokuş, S. (2013). Document clustering using GIS visualizing and EM clustering method. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) içinde (1-4. ss.). Piscataway, NJ: IEEE.  https://dx.doi.org/10.1109/INISTA.2013.6577647

 

Yazım kurallarına uygun makalenizi Makale Yönetim Sistemi üzerinden gönderiniz.