İndeks Bilgileri


Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  • Electronic Journals Library

  • Open Academic Journals Index

  • Open J-Gate

  • ProQuest

  • Research Bible

  • Sobiad

  • Tübitak Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı

  • Ulrich’s Periodical Directory