11 (2), 2019


Dr. Derviş Tuğrul KOYUNCU & Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Alcohol Consumption in Ottoman Istanbul According to Zecriye Tax Records: 1792-1828


Dr. Mahmut Sami İŞLEK & Bayram Zafer ERDOĞAN
Anadolu Yaklaşımı Mümkün mü? Türk Girişimci Biyografi ve Otobiyografileri Üzerine Bir İnceleme


Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA & Arş. Gör. Nazlı ÖRNEK
Modernite ve Postmodernite Etrafında Şekillenen Turizm Olgusu ve Gelişimi


Doç. Dr. Canan ERYİĞİT, Doç. Dr. Pınar BAŞGÖZE & Doç. Dr. Öznur Ö
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ve Uyumun Marka Özvarlığı Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi


Doç. Dr. Şenay SABAH ÇELİK
Futbol Taraftarlığı ve Nefret Kavramlarının Marka Nefreti Kapsamında Ele Alınması: Ankaragücü Taraftarlarının Beşiktaş Nefreti


Arş. Gör. Melike PINAR & Doç. Dr. Kadri Gökhan YILMAZ
Sosyal Ağlar Üzerinden Yapılan Ticarette Tüketici Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma


Dr. Öğr. Üyesi Hilal UYGURTÜRK & Doç. Dr. Ramazan AKSOY
Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Analizi: A Grubu Seyahat Acentaları Müşterileri Üzerine Bir Araştırma


Dr. İzzet GÜLŞEN
İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları ve Faydaları: Perakende Sektöründe Bir Derleme


Doç. Dr. Behcet Özkara
Kitap Eleştirisi: Luck, S. J. (2014). An introduction to the event-related potential technique. MIT press.