7 (1), 2015


Doç. Dr. Eminegül KARABABA & Prof. Dr. Dannie KJELDGAARD
Understanding the Complexity of Value and Its Co-Constitution in a Global Network: Insights from a Global Fashion Brand Value Constitution Context


Arş. Gör. Ali Emre AYDIN, Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ & Yrd. Doç. Dr. Aytekin FIRAT
Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması


Arş. Gör. Nazlı NUR UZ & Yrd. Doç. Dr. Beyza GÜLTEKİN
Yöre Dışı Alışverişin Tüketiciler Açısından İncelenmesi


Arş. Gör. Ali AVAN & Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR
Zincir Otellerde Hizmet Ortamı-Kullanıcı Etkileşimi Üzerine Nitel Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Elif EROĞLU HALL & Yrd. Doç. Dr. Nurdan SEVİM
Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Perakendeci Seçim Sürecinde Dil Tercihinin Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Erol USTAAHMETOĞLU
Satın Alma Niyeti Üzerinde Ürün Kıtlık Mesajları, Algılanan Kalite ve Algılanan Değerin Etkisi