12 (1), 2020


Arş. Gör. Oğuzhan ATA & Doç. Dr. Meltem ERDOĞAN
Geri Bildirim ve Sosyal Normların Hanehalkı Elektrik Enerjisi Tasarrufuna Etkileri: Deneysel Bir Çalışma


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BOZACI & Rabia Vildan İŞCAN
Sağlık Kurumlarında Algılanan Hekim Nezaketsizliğinin, Algılanan Adalet ve Hizmetten Kaçınmaya Etkisi: Kırıkkale’de Bir Araştırma


Melih TORLAK
Destinasyon İmajı, Seyahat Kalitesi, Memnuniyet ve Davranışsal Niyet Bağlamında İstanbul’un Marka Şehir Yönetimine Dair Niteliksel ve Niceliksel Bir Araştırma


Dr. Öğretim Üyesi Erdem AKKAN & Doç. Dr. Sezen BOZYİĞİT
Bir Niş Pazar Olarak Türkiye’deki Vegan Ürünler: Tüketici Bakış Açısından Keşfedici Bir Araştırma


Arş. Gör. Ulvi Cenap TOPÇU, Dr. Öğr. Üyesi Umut EROĞLU & Prof. Dr. Alper ÖZER
Gösterişçi Tüketimin Kökenleri: Benlik, Sosyal Statü ve Tüketici Materyalizmi


Prof. Dr. Bahtışen KAVAK & Elif DİNÇER
Tüketicilerin Referans Gruplardan Etkilenme Biçimleri Duygusal Zeka ile Açıklanabilir mi?


Öğr. Gör. Dr. Hasan GÖĞCE
Bir Pazarlama Teorisi Olarak Hizmet Baskın Mantık


Arş. Gör. Dr. Mahmut Sami İŞLEK
Pazarlama ve Tüketim Araştırmalarında Sosyal Bilim Kavrayışı


Arş. Gör. Dr. Ulvi Cenap TOPÇU, Dr. Öğr. Üyesi Umut EROĞLU & Prof. Dr. Alper ÖZER
Gösterişçi Tüketimin Kökenleri: Benlik, Sosyal Statü ve Tüketici Materyalizmi