1 (1), 2009


Prof. Dr. Ömer TORLAK & Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Tüketici Davranışı Araştırmalarında Ölçek ve Soru Formları Tasarımının Araştırma Bulguları Üzerine Etkileri


Prof. Dr. Güliz Ger
Tüketici Araştırmalarında Nitel Yöntemler Kullanmanın İncelikleri ve Zorlukları


Prof. Dr. B. Zafer Erdoğan
Pazarlama: Küresel Krizin Suçlusu mu, Kurtarıcısı mı?


Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Zorlu
Yaşam Tarzı, Tüketim Kültürü ve Gençlik


Doç. Dr. Şuayıp Özdemir & Doç. Dr. Celalettin Vatandaş
Hane Halkı ve Aile Yaşam Döngüsü (AYD) Ölçekleri İle İçecek Tüketimi Harcamalarının Analizi