3 (1), 2018


Editörden
Alper Aslan & Emir Özeren
Neoliberal Yönetimselliği Bir Plaza Romanı Üzerinden Okumak: “Ofistekiler”


Esra Dil & Mehmet Barca
Uzun Ömürlü Türk İşletmelerinin Strateji Perspektiflerinin Çözümlenmesi


Tülay İlhan Nas & Fatih Şahin
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Kaynaklı Teknolojik Yayılımların Yerel Firmaların Uluslararasılaşma Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri