Son Sayı


5 (2), 2020
YOAD / JMOS
Dergi Künyesi


Züleyha Sayın & Nihat Erdoğmuş
Performans Artırma Yoluyla Meşruiyeti Yeniden Kazanma: Türk Kızılay’da Yeniden Yapılanma Örneği


Burçak Yalçın & Olca Sürgevil Dalkılıç
İş Yerinde Var Ol(ma)ma (Presenteeism) Durumuna İlişkin Kavramsal Bir İnceleme


Mustafa Özseven
Habitusun Çoklu Kurumsal Mantıklar Altında Geliştirilen Pratiklere Etkisi