2 (2), 2017


Editörden
Ahmet Sait Özkul
Ticaret Mektebinde Verilen Eğitim Üzerine Bir İnceleme: “Usûl-i Ticaret Dönemi” (1883-1916)


Çiğdem Vatansever
Bir Oto-Biyografi Üzerinden Otantik Liderliği Yorumlamak: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler Kitabı


Mustafa Özseven
Alan Tözü ve Kurumsal Mantıklar: Türk Sağlık Alanının Evrilmesinde Sağlık Tözünün Rolü