9 (1), 2017


Yrd. Doç. Dr. Şenay SABAH
Ben, Kendim ve Avatarım: Sanallık ve Gerçeklik Arasında Tüketim, Sahip Olunanlar ve Kişisel Benlik


Arş. Gör. Dr. Nur ÖZER CANARSLAN
Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma


Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ & Arş. Gör. Ali Emre AYDIN
Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları ve Perakendecilikte Bütünleşik Dağıtım Kanalı Yaklaşımı


Tuğçe AKSOY, Çetin KALBURAN, Doç. Dr. Duygu KOÇOĞLU & Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Cinsiyet Kimliğine Göre Cevaplama Eğilimi Var Mıdır?


Arş. Gör. Dr. Niray TUNÇEL, Prof. Dr.Bahtışen KAVAK & Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR
Are “Consumer Social Responsibility” and “Consumer Ethics” Concepts Interchangeable? The Effect of Hofstede’s Cultural Dimensions


Arş. Gör. Ufuk AY
Çevreci Tüketim Davranışlarının Değer-İnanç-Norm Kuramı Temelinde İncelenmesi