7 (2), 2015


Yrd. Doç. Dr. Meltem Erdoğan & Prof. Dr. Sezgin Açıkalın
Comparing Factors Affecting Intra and Inter-City Travel Mode Choice of University Students


Yrd. Doç. Dr. Ramazan NACAR & Prof. Dr. Nimet URAY
Küresel ve Yerel Tüketici Kimliğinin Küresel Tüketim Eğilimine Etkisi


Melih TORLAK
Marka Şehir Oluşturma ve Bursa Şehrinin Markalaşması İçin Yol Haritası


Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Prof. Dr. Cevat TOSUN & Öğr. Gör. Harun ÇALHAN
Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Bölgesi Örneği


Doç. Dr. Çiğdem BAŞFIRINCI
Türk Atasözlerinde Alışveriş Olgusu


Yrd. Doç. Dr. Betül BALIKÇIOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Sonyel OFLAZOĞLU
Marka Evangelizmi, Benlik-Marka İmajı Uyumu ve Marka Sadakati İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma