5 (2), 2013


Özlem ÇATLI & Ahmet ÇATLI
Doğrudan Pazarlamada Satın Alma Zamanlaması Modelleri


Merve DOĞAN & Doç. Dr. Müjdat ÖZMEN
Satış Elemanının Dinleme Davranışının Satış Elemanına Duyulan Güven Üzerindeki Etkisi: Emlakçılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma


Öğr. Gör. Dr. Yeliz BAŞ & Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Ürünler Aranan Bilgi Türlerine Göre Sınıflandırılabilir mi?


Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN & Arş. Gör. Nezahat EKİCİ
Sosyoloji Biliminin Pazarlamaya Katkıları Üzerine Bir Deneme