5 (1), 2013


Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN
Tüketici Davranışı Olarak Özgeciliğin İncelenmesi


Dr. Şenay Sabah-Kıyan
Kimlik ve Tüketim İlişkisini Tersinden Düşünmek: Lüks Ürünlerin Taklitleri ile Kimlik Oluşturma


Tuba ÜZÜM BÜKÜMER & Yrd. Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN
Parti Sadakatinin Oluşumunda Seçmenlerin Kişisel Özelliklerinin Düzenleyicilik Etkileri


Prof. Dr. Ahmet BARDAKCI & Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
SERVQUAL Ölçeğinde “Olmalı” ve “Olacak” İfadelerinin Cevapların Dağılımı Üzerindeki Etkileri