3 (1), 2011


Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA & Arş. Gör. Emre ERBAŞ
Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Paket Turlara Yönelik Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Nükhet HARMANCIOĞLU & Öğr. Gör. Sibel DEMİREL
Tüketicilerin Ürün İnovasyonlarını Değerlendirme Süreçleri: Tipoloji ve Önermeler


Mutlu UYGUN
Tüketici Araştırmalarında Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Fotoğrafa Dayalı Öykülemenin Kullanımı


Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN, Arş. Gör. Muhammet Ali TİLTAY & Arş. Gör. Halil Semih KİMZAN
Pazarlama Teorisi’nin Felsefi Temelleri: Değişim mi, İlişki mi?