11 (1), 2019


Doç. Dr. Mustafa KARADENİZ, Dr. Öğr. Üyesi Güzide Öncü Eroğlu PEKTAŞ & Dr. Öğr. Üyesi Merve Yanar GÜRCE
Hızlı Feribot Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi


Prof. Dr. Sema KURTULUŞ, Arş. Gör. Ekin KARAPINAR & Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÖZKAN
Organik Ürün Tüketicilerinin Tipolojisi: Gönüllü Sadelik, Çevre Bilinci ve Değerler Açısından Pazar Bölümlerinin İncelenmesi


Arş. Gör. Dr. Yusuf ARSLAN
Gıda Tüketim Trendlerinin Şekillenmesinde Kanaat Önderlerinin Rolü: Canan Karatay Örneği


Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY
Kitap Eleştirisi: Woodward, Ian (2007). Understanding Material Culture, 2007, London: Sage


Arş. Gör. Nurten DAŞKAYA & Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ
Türkiye’de Tüketim Eşitsizliği: Ampirik Bir Çalışma


Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ, Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ & Araş. Gör. Dr. Ali Emre AYDIN
Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Davranışlarının Açıklanmasına Yönelik Bir Çalışma


Ece DEVRİMAĞ & Dr. Öğr. Üys. Betül BALIKÇIOĞLU
Boşanmanın Genç Yetişkinlerin Öz-Saygı, Materyalizm ve Kompulsif Satın Alma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi