10 (2), 2018


Doç. Dr. Eyüp AKIN, Merve ŞİMŞEK, Tuğba YALÇINKAYA & Feride Cansu GÜLPINAR
Ürün Krizlerinin Duyurumunda İletişim Kaynağının Marka Değerine ve Marka Güvenine Etkisi


Öğr. Gör. Figen SEVİNÇ & Doç. Dr.Erol DURAN
Sürdürülebilir Deniz Turizmi ve Tüketim Paradoksu: Tüketirken Tükenmek


Dr. Öğr. Üyesi Arzu AZİZAĞAOĞLU & Doç. Dr. Fatih KOÇ
Ev Teknik Tekstillerine Yönelik Tüketici Tutumları ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma


Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KIYMALIOĞLU & Dr. Öğr. Üyesi Bilge Nur ÖZTÜRK
“Miraculous Formula”: Revealing Deep-Seated Feelings of Vulnerable Consumers Raised By Infant Formula Commercials


Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım DÖĞERLİOĞLU DEMİR
Does Consumer Environmental Advocacy Matter for Sustainable Marketing?


Dr.Öğr.Üyesi Selim DURAMAZ, Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR, Dr.Öğr.Üyesi A. Ozan ONAĞ & Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ONAĞ
Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Merkez Kampüsleri Örneği


Arş. Gör. Dr. Volkan Doğan
Kitap Eleştirisi: Invisible Influence: The Hidden Forces That Shape Behavior.