1 (2), 2009


Öğr. Gör. Dr. Hülya BAKIRTAŞ & Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Mağaza İçi Atmosferin Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Çalışma


Arş. Gör. Canan AKTAN
Sağlıklı Yaşam Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarını Etkileyen Etmenler


Dr. Hicran ÖZGÜNER KILIÇ & Prof. Dr. B.Zafer ERDOĞAN
İlişkisel Pazarlamada Bilgi Teknolojilerinin Kullanılması ve Bağlamsal Pazarlama Stratejisi


Dr. Mustafa ALTUNOĞLU
“Kimlik”in Tüketici Tercihlerine Etkisi: Disiplinlerarası Bir Diyalog


Arş. Gör. Adem AKBIYIK, Arş. Gör. Semih OKUTAN & Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Mobil Pazarlama Platformlarında İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma