2 (1), 2017


Editörden
Ali Fehmi Ünal & Bilçin Tak-Meydan
Davranış Araştırmalarında Kuram, Ölçüm ve Analiz Yöntemi Birlikteliği Sorunu: Birey-Örgüt Uyumu Üzerine Ampirik Bir Çalışma


Hasibe Aysan
Conflicting Institutional Logics in the Religious Context of Islam


Akansel Yalçınkaya & Deniz Taşcı
Bir Kurumsal Girişimci Olarak Devlet: Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Bir Değerlendirme