9 (2), 2017


Ömer Osman POYRAZ
Etnosentrik Eğilimlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırması


Tuğba ÖRTEN TUĞRUL, Esra DOĞAN & Lena ÇAVUŞOĞLU
Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Bilimsel Çalışmalar Üzerine Keşifsel Bir Araştırma


Hüseyin Erbil ÖZYÖRÜK & Bahtışen KAVAK
An Approach to Customer Lifetime Value Modeling for Service Firms


M. Selami AKIN, Sevi BALOĞLU, Abdullah OKUMUŞ & Selen ÖZTÜRK
Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi


Merve COŞKUN, Fatma Hilal ERGEN KELEŞ & Şebnem BURNAZ
Türkiye ve Türk Ürünlerine Yönelik Ulusal Kalıp Yargılar Üzerine Bir Araştırma


Umut KUBAT
Attitudes towards a Socially Responsible Brand: Effects of Product Type, Anticipated Guilt, and The Role of Gender Identity


Tuğba KILIÇER & Mehmet Emre OKAN
‘Harçlıklarımı Biriktirdim, Artık Tablet Alabilir miyiz?’: Çocukların Etkileme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma


B. Zafer ERDOĞAN, F. Zeynep ÖZATA, Semra DOĞAN & Hasan Alp ŞAŞMAZ
Konum Tabanlı Mobil Swarm Uygulaması Üzerinden Paylaşım Motivasyonlarının İncelenmesi