8 (2), 2016


Dr. Esna Betül BUĞDAY, Prof. Dr. Arzu ŞENER & Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL
Multi-Channel Information Search: Consumers’ Trust Level and Frequency of Use


Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Prof. Dr. Kemal BİRDİR & Arş. Gör. Reha KILIÇHAN
Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Ölçeği


Doç. Dr. Zehra BOZBAY & Bahman HUSEYNLİ
Mobil Müşteri İlişkileri Yönetimine İlişkin 2005-2016 Yılları Arasında Yayınlanmış Makalelerin İçerik Analizi İle İncelenmesi


Arş. Gör. Emine ŞENBABAOĞLU, Arş. Gör. Abdullah BAŞ & Doç.
Müşteri Odaklılık ve Algılanan Kalitenin Müşteri Sadakati Oluşumuna Etkisi


Yrd. Doç. Dr. Hatice AYDIN
Marka Aşkının Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma