6 (2), 2014


Yrd. Doç. Dr. Azize ŞAHİN
Marka Değerinde Marka-Müşteri İlişki Kalitesinin Rolü: Mobil İletişim Sektöründe Bir Uygulama


Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ, Yrd. Doç. Dr. Bengül Gülümser KAYTANCI & Prof. Dr. Metin TOPRAK
Katılım Bankası Müşterilerinin Bankacılık Sistemi Kullanım Tercihleri: Mevduat Bankaları İçin İslami Bankacılık Penceresi


Arş. Gör. Ayşegül KARATAŞ, Öğr. Gör. Kazım MERT & Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Hangisi Küresel, Hangisi Değil?


Yrd. Doç. Dr. Erol USTAAHMETOĞLU1
Fiyat Promosyonlarının Algılanan Tasarrufa Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştırma