6 (1), 2014


Şirvan YALMAN & Yrd. Doç. Dr. Pınar AYTEKİN
Promosyonların Anlık Satın Alma Davranışına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma1


Arş. Gör. Hamid Murad ÖZCAN & Prof. Dr. Metin ARGAN
Tüketiciyle Online (Çevrimiçi) Bağ Kurma ile Sadakat ve Yeniden Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Facebook Örneği


Öğr. Gör. Dr. Zeki Atıl BULUT, Öğr. Gör. Dr. Feyza TEKİNBAŞ & Prof. Dr. Muazzez BABACAN
Okul Öncesi Yaş Grubu Çocukların Pazarlama Kavramları Farkındalığı


Prof. Dr. Ahmet BARDAKCI & Memet AKINCI
Türkiye’de Ürün Markalamada Yabancı Dil Kullanımı: Sebepler ve Sonuçlar