4 (2), 2012


Yrd. Doç. Dr. Arzu AZİZAĞAOĞLU & Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Postmodernizm, Sembolik Tüketim ve Marka


Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN & Arş. Gör. Volkan DOĞAN
Ekonomik İnsan’dan Sosyo-Ekonomik İnsan’a: Pazarlamanın İktisadi Temelleri ve Pazarlama İçin Bir Çıkarım


Prof. Dr. Ömer TORLAK
İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Önerileri