4 (1), 2012


Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA & Nesrin KORKMAZ
Kültürel Farklılıkların Dondurulmuş Gıda Tüketim Kalıplarına Etkisi: Polonya-Türkiye Karşılaştırması


Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ, Arş. Gör. Hale ÇELİKKAN & Arş. Gör. Ali Emre AYDIN
Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerler


Mehmet Emre ÇUBUKÇUOĞLU & Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Dindarlık Olgusunun Satınalma Davranışı Faktörleri Üzerinde Etkisi