3 (2), 2011


Süleyman AYAZ & Prof. Dr. Ömer TORLAK
Yüksek Hızlı Tren (YHT) İle Seyahat Eden Yolcuların Şikayet Etme Niyetini Etkileyen Faktörler


İsa SAĞBAŞ, Naci Tolga SARUÇ & Fatih SAVAŞAN
Adalet Kriteri Açısından Tüketim Vergilerinin Yaşam Döngü Modeli İle Analizi


Arş. Gör. Arzu AZİZAĞAOĞLU & Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Hazır Giyim Markalarının Fonksiyonel ve Sembolik Özelliklerinin Algılanan Kalite ve Marka Bağlılığı Üzerine Etkileri


Doç. Dr. Hüseyin KANIBİR, Doç. Dr. Sima NART & Doç. Dr. Reha SAYDAN
Tüketici Davranışında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Belirleyici mi? KSS – Algılama – Bağlılık Zincirinin İşlerliğine Dair Bir Sorgulama