2 (1), 2010


Yrd. Doç. Kemal AYDIN
Hanehalkı Tüketim Harcamaları ve Kitap Satınalma İstatistikleri


Ahmet Nuri KÜÇÜKOSMANOĞLU, Ali Murat ÖZKEÇELİ, Fatih AKGÜL, Kadir SENER, Mehmet Fatih KARAKAYA & Müge ÇEV
Pitfalls On Integrated Marketing Communications Measurement


Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN
Pazarlama Stratejisinde Belirgin Yeni Satış Eğilimleri


Doç. Dr. Mustafa ORÇAN
Kentleşme Sürecinde Tüketim Önceliklerinde Meydana Gelen Değişme