12 (2), 2020


Burcu ÖZDEMİR ÖZCAN & Prof. Dr. Sevgi Ayşe ÖZTÜRK
Bankacılık Sektöründe Olumsuz Müşteri Davranışları: Tipoloji Oluşturma ve Demografik Özelliklerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma


Doç. Dr. Etkisi Umut KUBAT DOKUMACI & İbrahim ABUBAKAR AHMED
The Effects of Consumer Self-referencing and Brand Type on Brand Attitude In Online Advertising


Maureen OJAMBO & Dr.Öğr.Üyesi, Nahit YILMAZ
Mobile Banking Activities and Technology Acceptance Models: A Case of Uganda


Dr. Öğr. Üyesi, Semra DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi, Esra YILDIRIM SÖYLEMEZ & Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI
Are We As Green As We Suppose To Be? Importance-Performance Analysis of Turkish Young Consumers’ Green Consumption Behaviour


Dr., Abdülkadir ZORLU
Gereksinimlerin, İhtiyaçların ve Arzuların Dönüşümü Bağlamında İbn Haldun’un İhtiyaçlar Kuramı


Arş. Gör., Esra ÖZTÜRK
Konumlandırmada “Görsel Çekiç”: Doritos’un “Logo Yok” Kampanyasının Marka Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi


Dr. Öğr. Üyesi, Asiye Ayben ÇELİK & Araş. Gör., Gözde AKDENİZ
Kadının Anneliğe Geçişi ile Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişime Kuramsal Bir Bakış


Öğr. Gör. Yasin YILMAZTÜRK & Prof. Dr. Ayşe AKYOL
Materyalist Değerler, Bilişsel Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması