Yeni editörlerimiz ve editörler kurulu üyelerimiz


Kurulduğundan bu yana dergimize örgütsel davranış alan editörü olarak katkı veren Çetin Önder bayrağı Gökhan Karagonlar’a devrederek editörler kurulumuza katılmıştır. Çetin hocamıza bu zamana kadarki katkıları için, Gökhan hocamıza da yükümüzü paylaşmak üzere aramıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.

Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Bahattin Karademir, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Bige Aşkun, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Birgül Arslan, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Eyüp Aygün Tayşir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Sait Gürbüz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Tülay İlhan Nas editörler kurulu üyelerimiz arasına katılmayı kabul etmişlerdir. Kendilerine hoşgeldiniz diyor, destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.