Dergimiz DOAJ tarafından taranmaya başlandı


Dergimiz YOAD, Nisan 2018 sayısından itibaren dünyanın en büyük açık erişim dergi veritabanı DOAJ (Directory of Open Access Journals) tarafından tam metin olarak taranmaya başlanmıştır. Dergimizin DOAJ adresine şuradan ulaşılabilir:  https://doaj.org/toc/2149-2646