1 (2), 2016


Editörden
Onur Dirlik
Türk İş Sisteminin Evrimi: Makro Kurumsal Bir İnceleme


Sibel Doğanay
İş Örgütlerinde Kontrol ve Rıza Mekanizmalarının İşleyişi: Türkiye’de Çağrı Merkezleri Örneği


Ahmet Sait Özkul
Türk Yönetim Yazınında İlk Taylorizm Yayınlarına Yönelik Bir Transkripsiyon Çalışması