Anasayfa


Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi (YOAD) olarak sizlere tekrar merhaba diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. YOAD bu sayısıyla 3. yılına girmiş oldu. Yönetim ve organizasyon alanında özgün ve nitelikli çalışmaları yayımlayarak akademik bilgi birikiminin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan YOAD, bu sayısında da bu amaca uygun nitelikte üç makale ile karşınıza çıkmıştır. Bu sayımızda yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler, örgüt kuramı, işletme tarihi ve stratejik yönetim ile uluslararası yönetim alanlarıyla ilgili olmuştur. Alper Aslan ve Emir Özeren tarafından kaleme alınan ilk makalede “Ofistekiler: Bir Plaza Romanı” başlıklı bir roman üzerinden neoliberal yönetimsellik günümüz çalışma yaşamında gündelik etkileşimler bağlamında nasıl işlemektedir sorusuna cevap aranmaktadır. Makale, romanda geçen beyaz yakalı bir kadın çalışanın işyerindeki hikayesini konu ederek neoliberal yönetimsel iktidarın hem gündelik etkileşimler hem de çalışanların birbirleriyle olan rekabetleriyle nasıl işlediğini göstermektedir. Esra Dil ve Mehmet Barca’nın çalışması olan ikinci makale, Türkiye’de faaliyette bulunan ve kuruluşları 1807-1893 yılları aralığında olan dokuz uzun ömürlü işletmenin strateji perspektiflerini inceleme konusu yapmıştır. Makale incelenen işletmelerin stratejik yönetim düşünce okullarından hangilerine yakın olduğunun cevabını aramaktadır. Bu sayımızın üçüncü makalesi, firmaların doğrudan yabancı sermaye yatırım ve buna bağlı teknoloji yoğunluklarının uluslararasılaşmalarına etkisi üzerinedir. Yazarlığını Tülay İlhan Nas ve Fatih Şahin’in birlikte yaptıkları bu makalede, İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesindeki 95’i yabancı sermayeli 257’si yerli toplam 352 şirketin 2011-2015 yılları arasındaki verileri üzerinden Mathews’un LLL modeli ve Dunning’in eklektik paradigması baz alınarak firmaların doğrudan yabancı sermaye yatırım yoğunlukları ve teknolojiyayılımları ile uluslararasılaşmaları arasındaki ilişkilere ilişkin geliştirilen hipotezler test edilmektedir.
Başta dergimize yazılarıyla katkıda bulunan yazarlarımız, değerli yorum ve görüşleriyle yayımlanabilir makalelerin belirlenmesini sağlayan hakemlerimiz ve makale değerlendirme sürecini yöneten alan editörlerimiz olmak üzere, YOAD’a destek veren herkese çok teşekkür ederim. Gelecek sayılarda tekrar görüşmek ümidiyle.
 

Ali Danışman

Editör