Anasayfa


Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi (YOAD) yeni bir sayı ile tek­rar sizlerle. YOAD, bu sayısında da üç makale ile karşınıza çıkmıştır. Önceki sayılardan farklı olarak bu sayıda ilk defa bir editöryel makaleye yer verilmiştir. Yani, kabul edilen üç makalenin birisi editöryal makale, ikisi araştırma makale­sidir. Bu uygulamayı gelecek sayılarda da ara ara sürdürmeyi düşünmekteyiz. Bu sayıda ilkine yer verdiğimiz editöryel makalemizde, Erkan Erdemir, yönetim or­ganizasyon araştırmalarında ölçek geliştirme ve uyarlama ile ilgili genel-geçer bir çerçeve sunmakta ve bu çerçeveyi esas alarak Türkiye’de yönetim alanında yayın yapan en eski beş derginin 2009-2018 yılları arasında yayımladıkları makaleleri incelemektedir. Erdemir’in 2008 yılında yaptığı benzer bir çalışmanın bulguları ile karşılaştırmalı olarak verilen sonuçlar, ölçek kullanımı ile ilgili on yıl önce tespit edilen yöntem sorunlarının, bazı iyileşmelerle birlikte, hâlâ önemli ölçüde devam ettiğini ortaya koymaktadır. Çalışma söz konusu sorunların olası sebep ve sonuçlarını tartışarak konuyla ilgili önerilerde bulunmaktadır.

Bu sayımızdaki araştırma makalelerinden ilki Türkiye müzecilik alanında ku­ramsal mantıkların nasıl bir arada bulunduklarını incelemektedir. Neslihan Uçar Kartoğlu tarafından kaleme alınmış olan bu makalede Türkiye müzecilik alanında ortaya çıkan kurumsal mantıkların rekabetçi mi yoksa tamamlayıcı mı oldukları anlaşılmaya çalışılmaktadır. Makalenin araştırma bulguları, müzecilik alanında geleneksel olarak baskın olan kamu hizmeti mantığına alternatif olarak ortaya çıkan piyasa mantığının rekabetçi bir nitelikten çok tamamlayıcı bir nitelik taşı­dığını göstermektedir. Özge Doruk ve Eyüp Aygün Tayşir tarafından Çanakkale ilinde çoklu örnek olay yöntemiyle gerçekleştirilen diğer çalışma ise Türkiye’de yerel ekolojik hareketlerin neden örgütlendiklerini ve nasıl başarı elde etmeye çalıştıklarını incelemektedir. Çalışmanın sonuçları, yerel ekolojik hareketlerin ağırlıklı olarak ekonomik kayıp tehdidi algısına göre şekillendiklerini, başarıya ulaşmalarında yerel yöneticiler (muhtarlar) ve ulusal/uluslararası STK’ların des­teklerinin etkili olduğunu, ayrıca basın ve sosyal medyayı kullanımları ile politik yapıyı stratejik bir araç olarak değerlendirebilmelerinin de önemli katkılar sun­duğunu göstermektedir.

YOAD, makalelerini gönderen yazarlarımız, yayımlanabilir makalelerin belir­lenmesini sağlayan hakemlerimiz, makale değerlendirme sürecini yöneten alan editörlerimiz ve desteklerini esirgemeyen editörler kurulu üyelerimiz ile varlığı­nı sürdürmektedir. Hepsine de müteşekkiriz. Gelecek sayılarda tekrar görüşmek ümidiyle.

Ali Danışman

Editör