Anasayfa


Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi YOAD üçüncü sayısıyla ikinci yılına merhaba diyor.

Özel, kamu ve sivil toplum örgütlerinin farklı yönetsel alanlarını anlamaya katkıda bulunmaya yönelik özgün nitelikte araştırmalar yayımlamayı amaçlayan hakemli bir dergi olarak sizlerin karşısına üçüncü kez çıkan YOAD’ın kapsamını, başta örgüt kuramı, stratejik yönetim, örgütsel davranış, uluslararası işletmecilik, girişimcilik, işletme tarihi ve insan kaynakları yönetimi olmak üzere yönetim ve organizasyon alanına yönelik kuramsal ve görgül çalışmalar ile vaka çalışmaları, araştırma notları ve kitap incelemeleri oluşturmaktadır. YOAD, yönetim ve organizasyon alanındaki akademik bilgi birikiminin gelişimine sadece Türkiye’de değil dün­ya çapında katkı sağlayacak çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır.

YOAD’ın ikinci yılının bu ilk sayısında da, önceki sayılarda olduğu gibi, üç önemli çalışma yer almaktadır. Bu sayıdaki ilk çalışmada Ali Fehmi Ünal ve Bilçin Tak Meydan, örgütsel davranış alanındaki çalışmalarda kuram, ölçüm ve analiz yöntemi uyumunun önemini birey-örgüt uyumu yazınını temel alan iki farklı görgül çalışma sonuçları üzerinden tartışmaktadırlar. YOAD’da yayımlanan ilk örgütsel davranış makalesi olan bu çalışmanın, Türkiye’de kuramsal katkı arayışının nispeten daha az yaygın olduğu görülen örgütsel davranış yazınına önemli bir katkı sağlayacağını umuyoruz. İkinci çalışmada Hasibe Aysan, kurumsal kuram yazınındaki popüler tartışmalardan biri olan çatışan kurumsal mantıklara örgütlerin tepkilerini incelemektedir. Aysan, kurumsal mantıklar yazınının öncü çalışmalarında en temel mantıklar arasında sayılan, ancak nadiren araştırmaya konu edilen din olgusunu kurumsal mantıkların çatışması ekseninde kavramsallaştırmaya çalışmaktadır. Bu sayının son çalışmasında ise, Akansel Yalçınkaya ve Deniz Taşcı,  kurumsal kuram yazınının popüler konularından bir diğeri olan kurumsal girişimcilik kavramını ele almaktadırlar. Bu çalışmada yazarlar, kurumsal kuramın ortaya çıktığı Anglosakson dünyadaki liberal devlet anlayışı nedeniyle çok üzerinde durulmamış bir kurumsal girişimci olarak devleti incelemekte ve devletin kurumsal girişimciliğinin farklı alan ve bağlamlardaki yansımaları üzerinde durmaktadırlar.

Başta yazar, hakem ve editörlerimiz olmak üzere, YOAD’a destek veren herkese çok teşekkürler. Gelecek sayılarda akademik çalışmalarınız ve işbirliğinizle dergimize değerli katkılarınızı sunma fırsatı bulmanız ümidiyle.

Hüseyin Leblebici                                   

Editör