8 (1), 2016


Yrd. Doç. Dr. Mustafa YURTTADUR & Öğr. Gör. Ekrem SÜZEN
Türkiye’de Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına Yaklaşımlarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Hakan CENGİZ & Sinan BAŞARAN
Cep Telefonu Kullanıcılarının Tüketici Tecrübelerinin Değerlendirilmesi: Online Tüketici Yorumları Üzerine Netnografik Bir İnceleme


Mukaddes Gizem KORUR & Yrd. Doç. Dr. Halil Semih KİMZAN
Kompulsif Satın Alma Eğilimi ve Alışveriş Sonrası Pişmanlık İlişkisinde Kontrolsüz Kredi Kartı Kullanımının Rolü: AVM Müşterileri Üzerine Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Ş. Sinem ATAKAN
Düzenleyici Odaklar Ölçeklerinin Kavramsal ve Ampirik Olarak İncelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Bengü SEVİL OFLAÇ
İnternet Alışverişinde Sipariş Kalitesi Hata Telafisinin Negatif Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi