10 (1), 2018


Yılmaz YAMAN
Müşterilerin Mobil Alışveriş Kanalını Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler


Arş. Gör. İbrahim YEMEZ, Dr. Öğr. Üy. Meftune Özbakır UMUT & Dr. Öğr. Üy. Şükran KARACA
Tüketicilerin İndirimli Ürün Satın Alma Niyet ve Davranışının Hazcı Yaklaşım İle Açıklanması


Ozan Orhun SEVGİ & Prof. Dr. Mahmut PAKSOY
Otel İşletmelerinde Yabancı Turistlerin Hizmet Kalitesi Algısının Servqual Yöntemle Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma


Dr. Çetin KALBURAN, Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan AYDIN & Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
İnternet’ten Alışveriş Faktörleri Modelinin Oluşturulması ve Bilişsel Haritalama Tabanlı Karar Verme


Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI, Dr. Salar KUHZADY, Arş. Gör. Zeynep Sevgi BALIK & Lina ÖZTÜRK
In Search of Consumer’s Black Box: A Bibliometric Analysis of Neuromarketing Research