YAYIN POLİTİKASI


Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (JEIM) Dergisi'nin yayın politikası ile ilgili ana ilkeler şunlardır:

 1. JEIM'e gönderilen yazıların dili İngilizce veya Türkçe olmalıdır.
 2. Türkçe yazılmış yazıların İngilizce özetleri de yayınlanmalıdır.
 3. JEIM gönderilen yazıların başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 4. Editör derginin bilimsel işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.
 5. Alanında uzman olan önemli akademisyenlerden oluşan Yayın Kurulu dergi amacına uygun olarak kurulmuştur.
 6. Dergiye gönderilen yazıların derginin uzmanlık alanına katkısı başlangıçta sorgulanacaktır. Bu bağlamda, bilişsel ve teorik olarak yetersiz olan yazılar, editöre danıştıktan sonra bir sebep sunarak ve gerektiğinde başvuru sürecine başvurmadan Editör Kurulu üyelerinden bir veya ikisine gönderilerek yazara veya yazarlara iade edilecektir.
 7. Alan araştırmalarında nitel ve nicel uygulamalar eşit olarak ele alınacaktır. Bu noktada, uygulama ve analiz yöntemlerinin metodolojik altyapı ve konuya uygun olup olmadığı dikkate alınacak, düzgün ve uygun şekilde kullanılıp gerçek anlamda ilgili alana katkıda bulunulacaktır.
 8. Dergiye gönderilen yazılar, editörün incelemesinden sonra ve gerektiğinde, Yayın Kurulu'nun bir veya iki üyesine sunulduktan sonra. Sunulan yazıların konularıyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Yazıların değerlendirilmesi, hakemlerin değerlendirmelerinin sonuçlarına göre sonuçlandırılacaktır.
 9. Kapak ve iç sayfaların tasarımı, yayınlanması, abonelik işlemleri ve derginin satış ve dağıtım süreçlerinden yayıncı sorumludur.
 10. Editör ve Yayınevi, gerekli gördükleri takdirde bazı konuların tematik olarak yayınlanmasına karar verebilir.
 11. Editör ve Yayınevi, derginin kapsamı ile ilgili seminer, sempozyum ve panel organizasyonları yapmaya karar verebilir.
 12. Orta vadede ilgili uluslararası endekslerde aranacak dergide yayımlanan yazıların İngilizce özetleri için adımlar atılacaktır.
 13. Makalelerin tam metinlerle uluslararası endekslerde yayınlanması uzun vadede ve ortaya çıkacak talebe bağlı olarak gerçekleştirilebilir.

Yayın politikasına bu linkten erişebilirsiniz: Editorial Policy