ÖRNEK YAYINLAR


Değerli Yazar(lar),

Göndermeden önce tam metninizi yazarken lütfen aşağıdaki düzeltmeleri dikkate alınız.

En iyi dileklerimizle,

Yayın Kurulu

  • Başlık, makalenizin girişimcilik ve inovasyonla ilişkisini yansıtmalıdır.
  • Çalışmanızın amacını ve özgünlüğünü "Giriş" bölümüne yazınız.
  • Makalenizin organizasyonunu "Giriş" bölümünün son paragrafında sunmalısınız.
  • Metinde ve referanslar listesinde kullandığınız ilgili referansları veriniz.
  • Referansl belirtilen tüm referanslar metinde belirtilmelidir.
  • Gelecekteki araştırmalar için sınırlamalarınızı ve önerilerinizi "Sonuç" bölümüne yazınız.
  • Makaleniz için, aşağıda verilen JEIM "Örnek Makaleler" şablonunu kullanınız.
  • Metin "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapılarak yazılmalıdır.
  • JEL sınıflandırmalarının sağlanması gerekir.

Örnek Makalelere Erişim:

             English  -  Turkish