Kapsam


Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Dergisi-JEIM, girişimcilik ve inovasyon kapsamında belirtilen konularda özgün makaleler yayınlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Dergisi-JEIM konuları aşağıdaki araştırma alanlarını kapsayacaktır (ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır):

 • Girişimcilik
 • İnovasyon yönetimi
 • Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde girişimcilik ve yenilikçilik
 • Küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşlarda girişimcilik ve yenilikçilik
 • Girişimcilik ve yenilik arasındaki etkileşim
 • E-girişimcilik ve inovasyonda internetin ve diğer BIT'lerin rolü
 • Girişimcilik ve inovasyonda bölgesel ve ulusal kültürün rolü
 • Açık inovasyon
 • Yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi
 • Girişimcilik ve inovasyon stratejileri ve teorileri
 • İnovasyon ve teknoloji işletmeciliği
 • Yeniliklerin pazarlaması ve girişimciler tarafından pazarlanması
 • Girişimci pazarlama
 • Örgütsel inovasyon
 • Girişimcilik ve inovasyonun önündeki engeller ve zorluklar
 • Ürün ve hizmet inovasyonu
 • Girişimcilik eğitimi ve öğretimi
 • Girişimcilik ve inovasyonun ekonomik ve sosyal etkileri
 • Ar-Ge'nin ekonomik kalkınmadaki rolü