İNTİHAL


  • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Dergisi-JEIM intihal karşıtı sıkı bir politika izlemektedir. JEIM, intihal ya da kendi çalışmalarından yapılan intihal (self-plagiarism) ile sonuçlanan makaleleri derhal reddeder.
  • Yayın Kurulu ayrıca, küçük veya büyük bir intihal konusu olması durumunda sunulan bir yazının inceleme sürecini reddetme yetkisine sahiptir ve hatta intihal mağdurunun (mağdurlarının) şikâyeti üzerine yayını iptal edebilir.
  • JEIM'e gönderilen tüm makaleler, JEIM tarafından iThenticate / Similarity Check araçları kullanılarak intihal taramasından geçirilir.
  • Yüklenen her yazılı eseröncelikle iThenticate yazılımı ile taranır. Arama sonuçlarının% 20'sini aşan yazılar reddedilir.